Đô Lương: Hội thảo khoa học bàn giải pháp xây dựng và phát triển nông sản an toàn

Sáng 7/12, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội  thảo khoa học bàn giải pháp xây dựng và phát triển nông sản an toàn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện chủ trì hội thảo.

a1

Các đại biểu tham dự

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe đánh giá kết quả các mô hình được triển khai trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Qua đánh giá các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân,  tuy nhiên vẫn chưa nhân ra diện rộng.

Năm 2018 Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực  vật xây dựng các mô hình Bò sinh sản kết hợp với trồng cỏ tại xã Giang Sơn đông, mô hình chạch quế ở Minh Sơn, mô hình quýt ngọt ở Xuân Sơn, mô hình rau sạch ở Giang Sơn Đông, mô hình lúa QP5 ở xã Lạc Sơn…

a3

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Qua đánh giá đến nay một số mô hình đã đem lại hiệu quả và được nhân rộng đó là mô hình trồng bưởi Hồng Quang Tiến tại các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Mỹ Sơn với 5 ha, mô hình đệm lót sinh học cho lợn nay đã nhân rộng được 20 trang trại lợn và gà trên toàn huyện. Tổ chức được 183 lớp tập huấn các tiến bộ KHKT mới áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Mở 136 lớp tập huấn cách điều tra và biện pháp phòng tránh sâu bệnh hại cây trồng cho 10.000 nông dân. Phối hợp  với các công ty mở 3 cuộc hội thảo về các giống lúa tại Lạc Sơn, Tràng Sơn.

a2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện đã nêu ra các giải pháp. Năm 2019 cần xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Hội đồng tư vấn KHCN. Có biện pháp nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của KHCN. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ phụ trách lĩnh vực KHCN từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế xã hội phù hợp với thực tiễn của địa phương đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tập trung tư vấn quy trình, nội dung cần tập trung xây dựng và nghiên cứu phù hợp, hiệu quả./.

Lê Hoàn