Đô Lương : Hội thảo giống lúa Thuần chất lượng cao AD1

Sáng ngày 25/8, tại xã Thuận Sơn. Công ty cỏ phần giống cây trồng Nghệ An, phói hợp với phòng nông nghiệp và trạm giống Đô Lương  tổ chức họi thảo giống lúa thuần chất lượng cao AD1.


Đây là giống lúa được công ty cổ phàn giống Nghệ An xây dựng mô hình diện rộng ở các huyện như: Yên Thành , Diễn Châu và Đô Lương. Qua thực tế tại xã Thuận sơn huyện Đô Lương giống lúa AD1 có thời gian sinh trưởng vụ hè thu từ 105 ngày -112 ngày , khả năng sinh trưởng khỏe, cây cứng chống đổ cao, năng suất 58 ta/ha. Chất lượng gạo thơm ngon được bà con nông dân đánh giá có chất lượng vượt trội so với các giống lúa thuần khác với mức độ đầu tư bình thường.

Tại hội thảo lãnh đạo các xã và bà con nông dân đẫ phân tích đánh giá những ưu điểm và hạn chế của giống lúa AD1  của công ty cổ phần giông cây trồng Nghệ An để khuyến cáo Nông dân nhân rộng trên địa bàn.

Hữu Hoàn