Đô lương: Hội thảo đầu bờ giống lúa Vân Quang 14

Sáng ngày 20/5/2014, tại xã Bắc Sơn, Phòng NN&PTNT và trạm Khuyến nông huyện Đô Lương phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng Miền nam tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa lai Vân Quang 14.

Vân Quang 14 là giống lúa lai 3 dòng được đưa vào trồng thử nghiệm tại VN được Bộ NN-PTNT công nhận giống thức năm 2009. Vụ Xuân năm 2014 là lần đầu tiên huyện Đô Lương đem vào trồng khảo nghiệm 1ha tại xã Bắc sơn. Lúa được xuống giống ngày 23/1, thời gian sinh trưởng vụ Xuân đến ngày thu hoạch là 120-125 ngày và vụ mùa là 95-100 ngày. Theo đánh giá chuyên môn, đây là giống lúa ngắn ngày, phạm vi thích ứng rộng và có thể gieo cấy được cả 2 vụ trong năm. Lúa Vân Quang 14 có ưu điểm cây thấp, nhiều hạt, đẻ nhánh khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh. Mặc dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng Vân Quang 14 vẫn đạt năng suất khá. Năng suất thực tế vụ Xuân tại Đô lương đạt 62-65 tạ/ ha.

 Ông Trần Doãn Hùng – Trưởng phòng NN&PTNT kiểm tra năng suất giống lúa Vân Quang 14

Tại hội thảo, các đại biểu và các hộ tham gia mô hình sản xuất đều đánh giá cao những ưu điểm của giống lúa Vân Quang 14, đồng thời cho rằng giống lúa này có thể đem vào sản xuất đại trà trong thời gian tới nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Được sự nhất trí của UBND huyện , đợt này phong NN và trạm Khuyến nông Đô lương đưa vào khảo nghiệm 3 loại giống nhằm từng bước thay thế các giống lúa thuần năng suất và chất lượng không cao.


Việc Đô lương tổ chức khảo nghiệm để chọn tạo những giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt là 1 yêu cầu thực tế. Qua đó nhằm tạo sự đa dạng các giống lúa tốt nhất đáp ứng với yêu cầu thực tế và góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích cho bà con nông dân.

Huy Khôi