Đô Lương Hội nông dân tỉnh Nghệ an giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Sáng 16/9, tại xã Tràng Sơn,  Hội nông dân Tỉnh đã phối hợp với Hội nông dân huyện Đô Lương  tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân xây dựng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Công An-  Chủ tịch Hội nông dân huyện Đô Lương.

Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh cho 13 hộ.

Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt tại xã Tràng Sơn được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có 27 thành viên tham gia.Tổ hội được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong việc chăn nuôi cá nước ngọt. Tổ Hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt được thành lập, góp phần đổi mới phương thức chăn nuôi cá nước ngọt cho người nông dân và xây dựng tổ chức Hội cơ sở ngày càng vững mạnh.
Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh cho 13 hộ vay vốn trong Tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt của xã Tràng Sơn với số tiền 650 triệu đồng, mỗi hộ được vay từ 50 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, mức phí cho vay 0,7%/tháng.

Mỗi hộ được vay từ 50 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, mức phí cho vay 0,7%/tháng.

Tại buổi giao vốn, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn các hộ hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, với số vốn được vay các thành viên của Tổ sẽ phát triển chăn nuôi cá nước ngọt hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt