Đô Lương hội nghị tuyên truyền phổ biến về Nghị Quyết 03/2020/NQ- NĐND ngày 22/7/2020, Nghị Quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An và một số văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN

Chiều 13/10, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến về Nghị Quyết 03/2020/NQ- NĐND ngày 22/7/2020, Nghị Quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 của UBND tỉnh Nghệ An và một số văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN. Tới dự có đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương.

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hồng Sơn

Tại buổi tập huấn các đại biểu sẽ được Đại diện của Sở khoa học và công nghệ phổ biến các nội dung của Nghị Quyết 03/2020/NQ- NĐND ngày 22/7/2020 quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương phát biểu tại hội nghị.

Quyết định số 04/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ- HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Phổ biến Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đặc sản địa phương gắn phát triển sản phẩm OCOP.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt