Đô Lương: Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở ATLC, SSCĐ và kí kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QSQP năm 2019.

Chiều ngày 15/1/2019,  Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở và kí kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kỳ Hồng, thượng tá, phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh, ở huyện có các đồng chí: Ngọc Kim Nam, bí thư huyện ủy, Phùng Thành Vinh, phó BT, CT.UBND huyện.

3

Đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, ban chỉ đạo xây dựng cơ sở ATLC, SSCĐ huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố QPAN ở địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quy chế dân chủ cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng cụm ATLC, SSCĐ vững mạnh, góp phần đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. kết quả phân loại cơ sở có 32 cơ sở đạt vững mạnh toàn diện, chiêm 96,96%, 9/9 cụm đạt loại khá.

2

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2019, tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát triển kinh tế gắn với phát triển củng cố QPAN, thực hiện tốt các vấn đề chính sách xã hội, hậu phương quân đội, tăng cường xây dựng cụm ATLC, SSCĐ.

1

chí chí Nguyễn Kỳ Hồng, thượng tá, phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng cơ sở ATLC, SSCĐ của huyện Đô Lương trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, các đồng chí chí Nguyễn Kỳ Hồng, thượng tá, phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh, ở huyện có các đồng chí: Ngọc Kim Nam, bí thư huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng cơ sở ATLC, SSCĐ của huyện Đô Lương trong năm 2018, đồng thời yêu cầu huyện Đô Lương trên cơ sở kế hoạch đã triển khai, soát xét cụ thể, tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, chất lượng và hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển trên các lĩnh vực trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

4

Hội nghị đã tổ chức kí kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng huyện Đô Lương năm 2019.

Hội nghị đã tổ chức kí kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng huyện Đô Lương năm 2019./..

Sỹ Bắc