Đô Lương Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức thẩm định tại xã Bắc Sơn. Về dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hằng Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành. Về phía huyện có Đồng chí Ngọc Kim Nam tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, các đồng chí Trong BTV, đồng chí Nguyễn Trung Thành phó chủ tịch UBND huyện.

2

Toàn cảnh hội nghị.

 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng NTM xã Bắc Sơn đã huy động gần 273 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp, hiến đất, tài sản trên đất và con em xa quê ủng hộ được gần 24  tỷ đồng. Nhân dân xây dựng các công trình phụ trợ khác 126 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

3

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống nhà văn hoá các xóm.

Đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 100% tuyến đường xã được rải nhựa hoặc bê tông. Đường trục xóm và đường liên xóm được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 33 triệu đồng/năm; đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, số hộ có đời sống khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2 %; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 87%.  Văn hóa – xã hội – môi trường được quan tâm, chú trọng.

1

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh đánh giá cao những đóng góp và nhân dân xã Bắc sơn trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bắc Sơn. Đề nghị xã cần làm rõ các mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Các đại biểu cơ bản nhất trí xã Bắc Sơn đủ điều kiện để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Lê Hoàn