Đô Lương: Học viện chính trị quân sự khảo sát công tác Đảng, công tác chính trị

Sáng ngày 14/3/2013, đoàn cán bộ học viện chính trị quân sự do tiến sỹ Đặng Sỹ Lộc – Thượng tá, chủ nhiệm bộ môn Công tác Đảng – Công tác chính trị học viện chính trị làm trưởng đoàn đã về khảo sát hoạt động công tác Đảng-công tác chính trị trong LLVT huyện Đô lương. Tham dự có thượng tá Phan Đức Nhuận – Phó chủ nhiệm chính trị BCH quân sự tỉnh, đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy Đô Lương.


Nhận thức đúng vị trí, vai trò của CTĐ, CTCT thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy, các cấp trong LLVT huyện Đô Lương tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các NQ, chỉ thị , chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự – Bộ Quốc phòng về xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Hàng năm từ huyện đến xã đều có nghị quyết, chuyên đề và được triển khai thực hiện tốt như: Xây dựng lực lượng huấn luyện SSCĐ, diễn tập, tuyển quân, thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên, thường xuyên tổ chức giáo dục cho CB đảng viên, nhân dân và LLVT nhận thức đầy đủ về âm mưu thủ đọan của chủ nghĩa đế quốc và chiến lược DBHB-BLLĐ. Tham mưu cho cấp ủy triển khai tốt chỉ thị 36 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị 115 của tư lệnh quân khu về xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ. Thực hiện tốt quy định 50 của BCH TW Đảng khoá XI về tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội, bí thư Đảng ủy các xã thị trực tiếp làm chính trị viên, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị đối với DQTV và thực hiện các nhiệm vụ quốc phỏng quân sự địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức trong CB, đảng viên, nhân dân và LLVT về 2 nhiêm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với phát triển KT-XH ở Đô Lương. Đoàn khảo sát học viện chính trị cùng các địa biểu tập cũng tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề về công tác xây dựng khu vực phòng thủ, việc thực hiện các cơ chế hiện hành đối với công tác QPQS địa phương. Cách thức và phương pháp tham mưu vớ Huyện ủy trong công tác Đảng, công tác chính trị và kiến nghị về những kiến thức cần thiết đối với chính trị viên trong việc chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ QPQS địa phương ở Đô Lương.


Thông qua kết quả khảo sát làm nền tảng cơ sở để đoàn công tác nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh vào giáo trình giảng dạy bộ môn CTĐ-CTCT của học viện chính trị quan sự. Đồng thời tham mưu với Đảng ủy quân sự TW- Bộ Quốc phòng trong việc điều chỉnh, ban hành các chế độ chính sách phù hợp đối với thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương.

Huy Khôi – Thanh Hải
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt