Đô Lương các em học sinh THPT đi học bình thường

Sáng ngày 9/3, Sau 1 thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tất cả các trường THPT,  các em học sinh vẫn trở lại học bình thường.

3

Các học sinh trường THPT Đô Lương I trở lại trường học

Theo quyết định của UBND tỉnh, tất cả các em học sinh thuộc địa bàn xã Thái Sơn đều nghỉ học, trong đó mầm non có 446 em, THCS có 611 em, Tiểu học có 410 em và THPT có 97 em.

Như vậy, các em học sinh mầm non, Tiểu học, THCS tiếp tục được nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19

2

Trường THPT Đô Lương I lắp đặt hệ thống rửa tay cho học sinh

Tại trường THPT Đô Lương I, 1.578 em học sinh trở lại học tập, trong đó có 1 em học sinh lớp 10T1 quê ở xã Thái Sơn nghỉ học. Để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh nhà trường đã lắp đặt hệ thống nước rửa, bố trí xà phòng rửa tay, đồng thời tổ chức cho học sinh vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

1

Các em học sinh học tập bình thường

Hiện nay, nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn.

Hữu Hoàn