Đô lương: Hoàn thành việc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và HDND huyện.

Tính đến ngày 13 / 5/2011, UBMT tổ quốc huyện Đô Lương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh và HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, huyện Đô Lương có  3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh,  62 ứng cử viên HĐND huyện và 887 ứng cử viên HĐND xã. Theo quy định Huyện Đô Lương có 9 đơn vị bbầu cử, 244 tổ bầu cử  và tổng số cử tri là 13.350 cử tri.

Đô Lương trước ngày bầu cử

Từ ngày 05/5/2011 đến  13/5/2011  UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện, qua tiếp xúc các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, công tác vệ sinh môi trường, vấn đề an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn  xã hội .

Tại các buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đề ra nếu trúng cư, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vong của cử tri để trình Quốc hội và HĐND các cấp xem xét giải quyết. Các cuộc tiếp xúc với cử tri diễn ra đảm bảo dân chủ và đúng luật định.

Bà con khối phố treo cơ, băng rôn chào mừng ngày bầu cử

Từ nay đến ngày 22/5/2011 ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND câc cấp , họi đồng bầu cử huyện Đô Lương tiếp tục làn tốt công tác tuyên truyền, trang trí các điểm bỏ phiếu, hòm phiếu và đảm báo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội để ngày bầu cử thực sư là ngày hội của toàn dân.

Hữu Hoàn