Đô Lương hoàn thành gieo cấy sản xuất vụ Xuân.

Nhờ chủ động lịch gieo cấy thời vụ nên đến thời điểm hiện nay, bà con nông dân huyện Đô Lương đã hoàn thành gieo cấy vụ Xuân năm 2015.

Vụ Xuân năm nay, huyện Đô Lương gieo cấy 7.700 ha lúa, cơ bản là các giống lúa lai và 2.000 ha lúa AC5. Do việc triển khai kế hoạch sản xuất, chủ động nguồn giống, vật tư, phân bón và nguồn nước tưới, đặc biệt là sau khi hoàn thành công tác "Dồn điền đổi thửa" theo CT 08 của BTV tỉnh ủy nên việc làm đất rất thuận lợi. Bà con nông dân đã đầu tư hàng trăm máy cày lớn nhỏ để cày bừa. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã hoàn thành việc gieo cấy vụ Xuân năm 2015.

%image_alt%

Để lúa vụ Xuân phát triển tốt, UBND huyện Đô Lương giao cho phòng nông nghiệp, phát triển nông thôn, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông phối hợp với UBND các xã kiểm tra và hướng dẫn bà con nông dân phát hiện phòng trừ sâu bệnh.

Hữu Hoàn