Đô Lương được mùa lúa vụ Xuân

Vụ Xuân năm 2021, nhờ thời tiết thuận lợi và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở nên các trà lúa ở huyện Đô Lương đều phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất cao, qua thu hoạch, năng suất một số nơi đạt trên 80 tạ/ha. Được mùa, hiện bà con nông dân đang phấn khởi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để sản xuất vụ hè thu đảm bảo lịch thời vụ.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt