Đô Lương được mùa Lúa vụ xuân

Vụ lúa xuân năm 2010 của Đô Lương có 6400 ha lúa trong đó 5000 ha lúa lai và một số giống lúa chất lượng cao. Đầu vụ gieo cấy tương đối thuận lợi, giữa vụ và cuối vụ gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lây lan mạnh. Nhưng nhờ phát hiện và chỉ đạo phòng chống hạn, phòng trừ sâu bệnh kịp thời cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân, trong công tác chăm sóc nên đến nay toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện Đô lương vẫn phát triển tốt và đặt năng suất cao.

%image_alt%
Bà con nông dân Đô Lương được mùa vụ xuân


Qua thu hoạch thực tế năng suất lúa vụ xuân của Đô Lương năm nay đạt 64 tạ/ ha, trong đó nhiều xã đạt năng suất lúa cao như : Xã Thuận Sơn, Lưu Sơn, Thượng Sơn, Hòa Sơn đạt 70 tạ /ha.

%image_alt%
Sử dụng phương tiện hiện đại vào thu hoạch lúa


Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân Đô Lương đang tập trung nhân lực, máy gặt đập liên hoàn, máy tuốt  lúa đã khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Đến ngày 20/5 bà con nông dân Đô Lương đã thu hoạch 60% diện tích lúa, vừa thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân Đô lương đã gieo mạ hè thu để gieo cấy 7400 ha .

Hữu Hoàn