Đô Lương Đô Lương Xóm 8, xã Hồng Sơn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Sáng ngày 14/11/2013, Xóm 8, xã Hồng Sơn đã tổ chức lễ kỉ niệm 83 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân xóm 8 đã cùng nhau ôn lại truyền thống 83 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Cùng với các khu dân cư trên địa bàn, cán bộ và nhân dân xóm 8 đã đoàn kết một lòng, tích cực thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Ban công tác mặt trận đã làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.


 Hiện tại, xóm có 132 hộ với 520 nhân khẩu, đến nay, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định,  100% gia đình có nhà xây lợp ngói và các phương tiện nghe nhìn, 90% hộ có xe máy, tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 50%, hộ nghèo giảm từ 16 hộ năm 2012 xuống còn 10 hộ năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 70%, trong xóm không có người vi phạm các tai tệ nạn xã hội. Trong 2 năm 2012 và 2013 đã vận động nhân dân đóng góp được 185 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm theo tiêu chí nông thôn mới.


Nhân dịp này, huyện Đô Lương đã trao quà cho cơ sở xóm và hộ nghèo, UBND xã Hồng Sơn đã trao giấy công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục từ 2011 đến 2013 cho 16 hộ gia đình tiêu biểu. Ngoài các hoạt động kỉ niệm, trong thời gian này, ban công tác mặt trận xóm 8 còn tổ chức phát động nhân dân làm giao thông thủy lợi nội đồng, tổ chức giao lưu văn nghệ  và thi đấu thể thao giữa 5 tổ tự quản, tạo nên một không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể nhân dân.

Sỹ Bắc