Đô Lương đẩy mạnh tuyên truyền PBGD pháp luật

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền PBGD pháp luật năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hnphap-luat1

Theo kế hoạch đề ra năm 2017, huyện Đô Lương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGD pháp luật bằng nhiều hình thức để đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với nhân dân. Đưa công tác PBGD pháp luật thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến các xã, thị. Phòng tư pháp huyện sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp tổ chức thực hiện công tác PBGD pháp luật.

hnphap-luat

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và triển khai việc tuyên truyền PBGD pháp luật. Các hình thức như: tuyên truyền bằng hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu; trên hệ thống thông tin đại chúng; tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, tư vấn pháp luật và thông quan các hoạt động văn hóa – văn nghệ, giải trí.

Thúy Hằng