Đô Lương đẩy mạnh phong trào đưa dân ca vào trường học

Nhằm nuôi dưỡng cho các em học sinh niềm say mê, yêu thích kho tàng văn hóa dân gian, trong những năm qua ngành giáo dục Đô Lương đã đưa dân ca vào giảng dạy trong trường học. Nhờ vậy đã góp phần tạo nên hứng khởi học tập và gìn giữ phát huy các làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh- di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Huy Khôi – Hồng Sơn