Đô Lương đẩy mạnh công tác tiếp dân

Thực hiện quy định số 11 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, trong thời gian qua, huyện Đô Lương đã tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết có hiệu quả các vướng mắc từ cơ sở, góp phần giảm đơn thư vượt cấp, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt