Đô Lương đẩy mạnh công tác kiểm tra tuyên truyền bầu cử

Thực hiện kế hoạch kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin và đài Truyền thanh – Truyền hình tiếp tục về các xã kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử.

Hiện nay, các xã, thị đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bằng nhiều hình thức như: Kẻ vẽ panô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu và tuyên truyền trên hệ thống đài Truyền thanh nhằm nâng cao ý thức cho nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

%image_alt%
%image_alt%
Ban tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin và đài Truyền thanh – Truyền hình tiếp tục về các xã kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã góp ý và chỉ đạo các xã, thị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của cấp trên về cuộc bầu cử. Đồng thời, yêu cầu xử lý các vấn đề tồn tại. Trong thời gian tới, các đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra công tác tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ở cơ sở.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt