Đô Lương đầu tư gần1 tỷ đồng xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

Để nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng sản phẩm nông nghiệp sạch, được sự hỗ trợ của địa phương,  anh Lê Hùng Quý ở xã Lạc Sơn,huyện Đô Lương đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng hệ thống nhà màng để  trồng dưa lưới.

Sau hơn 2 tháng triển khai xây lắp, đến nay mô hình nhà màng của anh Lê Hùng Quý ở xóm 2 xã Lạc Sơn cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, anh Quý đã lấy giống về , tiến hành làm đất và ươm giống để trồng vụ dưa lưới đầu tiên trên đất Đô Lương. Mô hình nhà màng có diện tích gần 1.500 m2 với số vốn đầu tư khoảng 700 triệu đồng. Dưa lưới sẽ được anh Quý trồng trên giá thể với quy mô khoảng 3000 gốc, theo tiêu chuẩn Vietgap và công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel.

NHA-MANG

Mô hình nhà màng trồng dưa lưới của anh Lê Hùng Quý ở xã Lạc Sơn

Ưu thế của nhà màng là khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, hạn chế diện tích. Từ đó,  giảm chi phí sản xuất, cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế cao và an toàn cho người sử dụng. Để mô hình nhà màng trồng dưa lưới hiệu quả, anh Quý đã lựa chọn mô hình nhà màng với 2 cửa thông gió và có mái cố định sử dụng phủ polyme.

Giá thể kết hợp mụn xơ dừa, tro trấu và phần chất hữu cơ. Đây là mô hình nông thôn mới áp dụng công nghệ cao nên xã Lạc Sơn  đã tạo điều kiện về hồ sơ, mặt bằng.

NHA-MANG1

Gia đình anh Quý đang triển khai làm đất trồng dưa lưới

Đến nay, UBND huyện Đô Lương đã hỗ trợ xây dựng được 4 mô hình nhà màng và nhà lưới với diện tích trên 5000m2 – bình quân mỗi hệ thống nhà màng được hỗ trợ từ 150-350 triệu đồng. Riêng mô hình của anh Lê Hùng Quý được hỗ trợ 260 triệu – tương đương 40% tổng chi phí. UBND huyện tổ chức tập huấn KHKT và cử cán bộ khuyến nông phụ trách, theo dõi và hướng dẫn quy trình thâm canh.

Mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng của anh Lê Hùng Quý xã Lạc Sơn đang là hướng phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp Đô Lương để tạo ra sản phẩm chất lượng, sạch, an toàn thực phẩm.

 

                                                                   Huy Khôi