Đô Lương: Đầu tư gần 19,5 tỷ đồng nâng cấp sữa chữa đập Vũng Tròn xã Hồng Sơn

Được sự đầu tư của UBND tỉnh và nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ phòng chống Bão lụt, Đô Lương đang triển khai  thi công nâng cấp, sửa chữa đập dâng Vũng Tròn xóm 7 xã Hồng Sơn. Đến nay, 1 số hạng mục công trình đã sắp sửa hoàn thành,  để phục vụ cho sản xuất vụ Xuân 2019 .

Đập Vũng tròn phục vụ nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho gần 60 ha thuộc 6 xóm của xã Hồng Sơn. Do được xây dựng lâu năm nên thân đập yếu, rò rỉ và không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp sửa chữa đập là cần thiết.

a1

Kênh tưới thuộc công trình đập Vũng Tròn đang được thi công. Ảnh: Huy Khôi

Các hạng mục được  thi công nâng cấp, sửa chữa gồm:  Nâng cấp thân đập chiều dài 253 m, cao trình đỉnh đập đạt 31,4 m, mái thượng lưu gia cố bằng đá xây vữa mác 100 trong khung bê tông cốt thép, mái hạ lưu trồng cỏ. Xây dựng 2 tràn xả lũ,  cao trình ngưỡng tràn 28,95 m và chiều rộng đỉnh đập dâng là 5m .  Xây dựng mới  2 cống lấy nước và 3 tuyến kênh dài gần 2,5 km với kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Tổng vốn đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình đập dâng Vũng Tròn xã Hồng Sơn là 19,485 tỷ đồng.

Công trình do công ty cổ phần Xây dựng Tây An, TP Vinh đảm nhận thi công. Đến nay,  đã triển khai thi công xong đập tràn số 1 và đập tràn số 2, 2 cống lấy nước, 300 mét kênh tả và đang thi công gia cố mái thượng lưu. Phấn đấu công trình sẽ hoàn thành trước 31/12/2018 để có thể phục vụ tưới tiêu cho lúa Xuân 2019.

Huy Khôi