Đô Lương : Đầu tư 4,6 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa

      Nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn. Huyện Đô  Lương đã đầu tư 4,6 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa trung tâm với diện  sử dụng 1500 m2. Nhà được thiết kế 2 tầng gồm 10 phòng, trong đó có phòng họp lớn và phòng truyền thống.

%image_alt%
Nhà văn hóa huyện Đô Lương.

        Công trình do Công ty xây dựng CONTREXIM số 16 đảm nhận thi công. Đến hết tháng 6 năm 2009 công trình đã hoàn thành 70% khối lượng xây lắp,dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2010.

        Nhà văn hóa huyện Đô lương hoàn thành sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện Đô Lương.

 

Bài và ảnh: Hữu Hoàn


 

 

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt