Đô Lương: Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2005 – 2010 của huyện Đô Lương. Ngay đầu năm 2009, Huyện Đô Lương đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp và đổ nhựa hơn 2 Km đường giao thông từ thị trấn vào xã Đông Sơn qua hệ thống sông Đào.

                    Tuyến giao thông từ thị trấn vào xã Đông Sơn – ĐLương 
  ảnh:Hữu Hoàn

        Giai đoạn 1 hoàn chỉnh việc xây dựng tuyến đường nhựa từ ngã tư thị trấn vào cầu Mụ Bà.

       Giai đoạn 2 từ cầu Mụ Bà đến đường Tràng Minh.
      
     
Công trình do Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 16 đảm nhận thi công. Hiện nay công trình đã cơ bản hoàn thành đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ.

       Tuyến đường hoàn thành góp phần thuận lợi cho nhân dân đi lại đồng thời làm tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị. Ngoài việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, huyện Đô Lương cũng đã hoàn chỉnh hệ thống kênh thoát nước 2 bên đường.

T/h: Hữu Hoàn

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt