Đô Lương đầu tư 14,5 tỷ đồng nâng cấp hồ chứa nước Bàu Nại

Huyện Đô Lương vừa đầu tư 14,5 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Nại. Công trình nhằm cung cấp nước tưới ổn định cho 150ha đất sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân xã Mỹ Sơn.

Công trình hồ chứa nước Bàu Nại được sửa chữa nâng cấp lên dung tích 0,51 triệu mét khối, chiều dài đập 600 mét. Công trình do huyện Đô Lương làm chủ đầu tư, nguồn ngân sách được cấp từ trung ương, tỉnh và huyện.

%image_alt%

Hiện tại, đơn vị thi công đang xử lý chống thấm qua đập. Tôn cao, mở rộng mặt đập, đắp đất áp trúc mái thượng lưu và hạ lưu. Mở rộng, nâng cấp tràn xả lũ, xây dựng mới cống lấy nước; kiên cố kênh chính và công trình trên kênh dài 2.000 mét.

%image_alt%

Được biết hồ chứa nước Bàu Nại trước đây tích trữ nước kém, không đảm bảo tưới tiêu trong sản xuất mùa vụ. Việc sửa chữa, nâng cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân xã Mỹ Sơn.

Đài Đô Lương