Đô Lương đầu tư 14 tỷ đồng xây dựng công trình kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc

 Nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ kịp thời cho 2.100 ha diện tích đất canh tác cho nhân dân 6 xã: Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn; huyện Đô Lương đã đầu tư 14.400 triệu đồng xây dựng công trình kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc.

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh tiêu úng phía bờ Tả kênh chính hệ thống thủy lợi Bắc, huyện Đô Lương được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư tại quyết định số 1868. Dự án do Công trình do Công ty cổ phần Việt Nam tiến hành đấu thầu và xây dựng, có chiều dài trên 5.570m trên địa bàn 6 xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn. Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 20/7/2014. Hiện công trình đã hoàn thành được khoảng 40% khối lượng công việc được giao.

%image_alt%

Công trình này đảm bảo tưới tiêu, thoát nước, góp phần vào sản xuất nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế ổn định đời sống của nhân dân trong vùng. Dự kiến, công trình này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 20/7/2015.

Thúy Hằng