Đô Lương đầu tư trên 500 triệu đồng xây dựng bãi đỗ xe phục vụ lễ hội đền Quả Sơn

Để chuẩn bị tổ chức lễ hội đền quả sơn năm 2017, UBND huyện Đô Lương đã đầu tư trên 500 triệu đồng để xây dựng bãi đỗ xe.

XD-nha-xe-DQS

Bãi đỗ xe khu vực đền Quả Sơn được xây dựng trên diện tích rộng 10 nghìn m2 nằm sát khuôn viên đền Quả Sơn, với khối lượng đào đắp 10 nghìn m3 đất do công ty cổ phần Tín Nghịa chịu trách nhiệm thi công. Hiện nay đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, xe máy khẩn trương hoàn thành trong vài ngày tới. Ngoài việc đổ đất, rải nền toàn bộ mặt sân bãi được rải đá cấp phối, đảm bảo cho việc đỗ xe an toàn. Qua kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ban quản lý dự án huyện phối hợp với ban quản lý đền quả sơn và đơn vị thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

XD-nha-xe-DQS1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp với Ban quản lý Đền Quả Sơn và đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành bãi đỗ xe Đền Quả Sơn

Việc xây dựng bãi đỗ xe đảm bảo cho nhân dân và du khách đến tham quan và tổ chức lễ hội đảm bảo văn minh, trật tự.

Hữu Hoàn