Đô Lương đào đắp, tu sửa 5,5 km đường liên xã

Sáng ngày 14/7,  hội phụ nữ huyện Đô Lương đã huy động hội viên tham gia  san lấp tu sửa,đường liên xã.

Đợt này, hội phụ nữ huyện đã tiến hành tu sửa 5,5 km đường liên xã Quang Nhân và Hiến Trù. Đây là các tuyến đường sau nhiều năm xây dựng đã xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi. Đặc biệt là vào trời mưa thường bị lầy lội, gây khó khăn trong đi lại của nhân dân.

a1

Hội viên hội phụ nữ đã tích cực san lấp, tu sửa 5,5 km đường liên xã

Nhằm nâng cấp tuyến đường, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, hội phụ nữ huyện Đô Lương đã huy động hội viên thuộc 3 xã: Hiến Sơn, Quang Sơn và Thượng Sơn ra quân để làm đường. Ngoài lực lượng về con người, hội còn huy động các ô tô chở đất đá và xe lu để san bằng đường.

a2

Ngoài huy động con người, hội phụ nữ Đô Lương còn huy động thêm ô tô, xe lu để san lấp mặt bằng. Ảnh: Thúy Hằng

Đây là việc làm kịp thời, ý nghĩa của hội phụ nữ. Đồng thời, thể hiện vai trò chung sức của phụ nữ trong phong trào xây dựng chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới, từ đó, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội của địa phương.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt