Đô Lương đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi

Trong phát triển chăn nuôi việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thường gặp rất nhiều khó khăn. Ở Đô Lương, những năm gần đây, các hộ chăn nuôi đã có những biện pháp như xử lí nhằm góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và tăng hiệu quả trong chăn nuôi, trồng trọt.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt