– Đô Lương:  Đảm bảo bữa ăn an toàn, chất lượng cho học sinh bán trú

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương có 32/33 xã, thị trấn công bố dịch, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã quyết liệt chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú.