Đô Lương đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2008 – 2011

Sáng ngày 26/9/2011 huyện Đô Lương đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang ( LLVT) giai đoạn 2008 – 2011. Tới dự có các đ/c: Cao Xuân Lương – Đại tá, phó chính uỷ bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trương Hồng Phúc – TUV, BTHU, CT.HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – PBT thường trực HU, Lê Minh Giang – PBT- CT.UBND huyện, cùng đaị diện các ban nghành cấp huyện, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các xã thị trong toàn huyện.

Trong 3 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ban ngành và các đơn vị  quân đội đóng quân trên địa bàn, và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, các LLVT huyện Đô Lương đã luôn đoàn kết, thống nhất cao, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nên phong trào thi đua quyết thắng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, đã chủ động nắm vững tình hình thực tế tại địa phương để phát động các phong trào thi đua và được các LLVT hưởng ứng một cách tích cực, từ đó giấy lên nhiêu phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, như phong trào thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức bám sát nhiệm vụ chính trị, thực tiễn địa phương, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tập trung đột phá xây dựng LLVT huyện toàn diện, nề nếp, chính quy hiện đại, tổ chữ huấn luyện diễn tâp sẵn sàng chiến đấu, trong 3 năm đã tổ chức được 28 ngàn lượt cán bộ,chién sỹ thường trực tham gia PCBL, tìm kiếm cứu nạn, PCCCR. Về phong trào thi đua phán đấu rèn luyện tiêu chuẩn con người mới, trong 3 năm đã tổ chức quán triệt NQ của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho 13 ngàn lượt cán bộ chiến sỹ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 6600 lượt  và giáo dục quốc phòng cho 18 ngàn lượt học sinh. Bên cạnh đó còn tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiẹn tốt nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng lực lương và phong trào huấn luyện giỏi, xây dựng đơn vị chính quy. Phát huy nội lực , khắc phục khó khăn, gắn phát triển kinh tế với củng cố QPAN và thực hiện tốt các phong trào tại địa phương. Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào nên đã góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, từ đó thúc đẩy các lĩnh vực khác cùng phát triển, với những kết quả đã đạt được năm 2008, 2009 LLVT huyện Đô Lương đã được Bộ tư lện quân khu tặng bằng khen và năm 2010 được tặng danh hiêu đơn vị quyết thắng. Dự và phát biểu tại đại hội đ/c Cao Xuân Lương- phó chính uỷ bộ CHQS tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà LLVT huyện Đô Lương đãđạt được trong 3 năm qua,đồng thời mong muốn LLVT huyện tiếp tục phát huy trong thời gian tới nhằm bảo đảm QPAN trên địa bàn.

Nhân dip này, đai hội đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen của CT.UBND huyện cho 13 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích xuát sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện Đô Lương giai đoạn 2008 – 2011.

Sỹ Bắc