Đô Lương: Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Sáng ngày 16/8/2019, hội Cựu chiến binh huyện Đô lương đã tổ chức đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.

a1

Các đại biểu tham dự “Đại hội CCB gương mẫu”.

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”  của hội CCB huyện Đô Lương được phát động thường xuyên với 5 mục tiêu và 4 chương trình đột phá, gắn phong trào thi đua yêu nước với các nhiệm vụ địa phương.  Đô Lương có gần 13.000 hội viên và 38 tổ chức Hội cơ sở.

5 năm đã kết nạp trên 1.850 hội viên và bồi dưỡng kết nạp 198 đảng viên mới.  Toàn huyện Hội có 698 mô hình kinh tế thu nhập cao, do hội viên CCB làm chủ. Quỹ Hội đạt trên 5,24 tỷ đồng. Duy trì 342 phường giúp nhau với số tiền hàng tháng 1,9 tỷ đồng, sử dụng vốn vay không lãi suất từ quỹ “Vì người nghèo” của huyện cho 65 hội viên vay với số tiền là 375 triệu đồng để mua trâu, bò, chăn nuôi phát triển sản xuất góp phần xóa nghèo.

a2

Ông Đào Viết Hoàn- Chủ tịch hội CCB huyện báo cáo kết quả thực hiện CCB gương mẫu.

Quản lý tốt 91 tổ vay vốn do CCB làm tổ trưởng khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ NHCSXH với số dư 84,2 tỷ đồng. Chung tay xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên tích cực tham gia đã có 4.769 hội viên CCB hiến 8.720  m2 đất.

a4

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

 Sau gần 2 năm, Hội CCB huyện Đô Lương tiết kiệm được trên 500 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 23 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã có 20 tập thể, cá nhân tiết kiệm được trên 170 triệu đồng và Hội đã khảo sát, quyết định hỗ trợ 9 nhà.

Ngoài ra, hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức 241 buổi nói chuyện truyền thống, có 119.000 lượt người tham. Với những thành tích nổi bật trên, 5 năm qua Đô Lương có 2 tập thể 1 cá nhân được trung ương hội tặng bằng khen, 72 giấy khen của hội CCB tỉnh và 29 giấy khen của UBND huyện.

a3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã tập trung thảo luận để rút ra bài học kinh nghiệm và phát huy hơn nữa bản chất anh bộ đội cụ Hồ trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, hội cựu chiến binh Đô Lương chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

a5

Trao giấy khen cho các cá nhân điển hình CCB gương mẫu. Ảnh: Hoàng Phi.

Ban tổ chức đã trao giấy khen của UBND huyện cho 5 tập thể, 6 cá nhân và giấy khen của hội CCB huyện cho 29 tập thể và 39 cá nhân. Bầu 10 đại biểu tham dự đại hội thi đua CCB gương mẫu Tỉnh trong thời gian tới. Phát động phong trào và ký cam kết thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024.

                                                                   Huy Khôi