Đô Lương đã tiêm 183.661 mũi Vắc xin Covid 19 cho nhân dân

Thực hiện chương trình tiêm Vắc xin Covid cho nhân dân, đến nay huyện Đô Lương đã tổ chức tiêm 183.661 mũi cho các đối tượng .

Trong đó, mũi 1 đã tiêm được 103.500 người đạt tỷ lệ trên 80% số người được tiêm, mũi 2 đã tiêm được 71.729 người, mũi 3 tiêm được 432 người độ tuổi trên 18.

Đồng thời tổ chức tiêm Vắc xin cho học sinh  từ 12 – 17 tuổi cho 7.261 em. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid huyện Đô Lương đang tiếp tục tổ chức tiêm cho các đối tượng theo quyy định nhằm đảm bảo cho toàn dân được tiêm Vắc xin để góp phần hạn chế dịch Covid 19 đang có diễn biến phức tạp lây lan ra cộng đồng.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt