Đô Lương đa dạng các hoạt động gia đình.

Chiều ngày 19/12, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã về kiểm tra kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn đã về kiểm tra tại xã Tràng Sơn về kết quả thực hiện công tác gia đình. Trong thời gian qua, cấp ủy. chính quyền, các ban ngành quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ chức hội diễn, hội thi tìm hiểu nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực và trẻ em gái 25/11 hằng năm. Chính quyền xã Tràng Sơn đã thực hiện tốt công tác  xử lý các hành vi vi phạm bạo hành phụ nữ, tổ chức các đợt phát động nhằm nâng cao nhận thức cho toàn dân về công tác gia đình.

ccc

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với xã Tràng Sơn.

Tại buổi làm việc với UBND huyện, đồng chí Trần Văn Khánh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện công tác gia đình của huyện Đô Lương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác truyền thông , tổ chức xây dựng các mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực, bình đẳng giới, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Phát hiện và xử lý hàng chục vụ bạo lực gia đình.

kk

Đồng chí Nguyễn Anh Quang phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên làm việc với xã Tràng Sơn.

Đồng chí yêu trong thời gian tới huyện Đô lương tiếp tục  đẩy mạnh hoạt động truyền thông lồng ghép trên lĩnh vực gia đình như: Phòng chống bạo lực, bình đẳng giới,, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và xã hội để gia đình thực sự hạnh phúc đúng nghĩa và triển khai xây dựng các câu lạc bộ “ gia đình hạnh phúc”.

                                                                        Hữu Hoàn.