Đô Lương có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 4/12, Ban tổ chức Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh đánh giá, thẩm định và bỏ phiếu công nhận thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

trungson

Xóm 1, xã Trung Sơn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo xanh – sạch – đẹp

22 xã thuộc 10 huyện được Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 gồm các xã thuộc huyện Nghi Lộc, Diễn Châu; Yên Thành; Đô Lương; Quỳ Hợp; Quỳ Châu; Nghĩa Đàn; Quỳnh Lưu, Anh Sơn. Trong đó, huyện Đô Lương có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Trung Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn và Lưu Sơn

trungson3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện thẩm định nông thôn mới tại xã Trung Sơn

Như vậy đến thời điểm này, huyện Đô Lương có 16 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia Nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực, ban hành cơ chế, chính sách giúp các xã từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách đồng bộ, bền vững.

Đài Đô Lương