Đô Lương có tân Phó bí thư Huyện ủy.

Chiều ngày 16/7, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Phùng Thành Vinh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

1

Toàn cảnh hội nghị BCH Huyện ủy. Ảnh Hữu Hoàn

Căn cứ thông báo của BTV Tỉnh ủy số 2297-TB/TU ngày 14/7/2020 về công tác cán bộ.  BTV Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Hiệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương để BCH Đảng bộ Huyện Đô Lương bầu giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội đồng nhân dân Huyện Đô Lương bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

3

Các đại biểu tham dự.

2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó bí thư Huyện ủy đối với đồng chí Hoàng Văn Hiệp

Các đồng chí trong BCH Huyện ủy đã bỏ phiếu với tỷ lệ 100% số phiếu bầu đồng chí Hoàng Văn Hiệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt