Đô Lương có 21.800 điện thoại cố định

Theo số liệu thông báo của phòng văn hóa thông tin huyện Đô Lương đến tháng 8/2009, trên địa bàn huyện đã có 21.824 máy điện thoại cố định tương đương 100 người dân thì 10 người có điện thoại cố định ước tình đến hết năm 2009 sẽ có thêm 1.300 máy được lắp đặt.

Bưu điện trung tâm huyện Đô Lương
                                                                                                    ảnh: Thanh hai

Cùng với tốc độ lắp đặt điện thoại cố định, điện thoại di động thì Internet cũng phát triền tương đối nhanh với 1351 máy, 33 xã thị đều có đường truyền Internet. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn nhiều bất cập đặc biệt là việc vận dụng, khai thác trên mạng Internet còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu đó là chưa đào tạo, đồng thời các ban ngành chưa thực sự quan tâm đầu tư thiết bị.

Hữu Hoàn