Đô Lương có 20 xã, Thị trấn và 25 cơ quan đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đảng

Đến ngày 02/06/2010, huyện Đô Lương đã có 20/33 Đảng bộ các xã, Thị trấn, 25/29 Đảng bộ, Chi bộ khối cơ quan tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015.

%image_alt% %image_alt%


Để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, huyện Đô Lương đã thành lập các đoàn chỉ đạo trực tiếp các Đảng bộ, Chi bộ hướng dẫn đôn đốc thực hiện Đại hội đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ chính trị như: Công tác chuẩn bị nhân sự, báo cáo chính trị trình Đại hôi, hồ sơ thủ tục. Qua việc tổ chức Đại hội ở 45 cơ sở Đảng ở Đô Lương đều diễn ra đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy trình. Các Đại hội đã được tổ chức trang nghiêm, dân chủ và mang tinh thần xây dựng cao.

%image_alt%


Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, các xã, Thị trấn ở Đô Lương đã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội như tổ chức làm giao thông thủy lợi, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, tổ chức hội diễn văn nghệ. Các hoạt động đã tạo nên một không khí phấn khởi, đoàn kết.

%image_alt%

Theo kế hoạch đến ngày 15/6/2010 Đô Lương sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, Thị và cơ quan, Đơn vị, sau đó tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Hữu Hoàn