Đô Lương có 195 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Từ ngày 3 – 8/9/2013, các Đảng bộ trên địa bàn huyện Đô lương đã tổ chức đợt trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, huyện Đô Lương có 195 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó 65 năm tuổi Đảng có 25 đ/c, 60 tuổi Đảng có 1 đ/c, 50 tuổi Đảng có 61 đ/c, 40 tuổi Đảng có 53 đ/c và 30 tuổi đảng có 55 đ/c. Các xã có nhiều đảng viên được nhận huy hiệu Đảng như: Yên Sơn có 15 đảng viên, Lạc Sơn có 13 đảng viên. Đây là những đảng viên có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện Đô Lương. Tại các xã. Thị, được sự ủy quyền của BTV Tỉnh ủy, các đ/c trong BTV huyện ủy Đô Lương đã về các xã, thị tổ chức trao huy hiệu Đảng tới các đảng viên.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND Huyện trao huy hiệu Đảng tới các đảng viên xã Hồng Sơn


Gắn với việc trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, đợt này các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện Đô Lương đang tổ chức quán triệt NQTW7 Khóa XI của BCH TW Đảng và triển khai chương trình hành động thực hiện NQTW7 Khóa XI.

Hữu Hoàn