Đô Lương có 150.000 cử tri tham gia bỏ phiếu bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cùng với cả nước, sáng ngày 22/5/2016, 150 nghìn cử tri Đô Lương đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đúng 7h sáng, tất cả 243 tổ bầu cử đã đồng loạt khai mạc.

Cuộc bầu cử lần này tại Đô Lương, số ứng cử viên đại biểu Quốc hội được giới thiệu là 4, để bầu 2 đại biểu. Số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 8, để bầu 5 đại biểu. Số ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được giới thiệu ra ứng cử là 68 để bầu 41 đại biểu. Số đại biểu HĐND cấp xã được giới thiệu ra ứng cử là 1.442 và được bầu bầu 853 đại biểu. Danh sách cử tri và tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ, công khai tại các đơn vị bầu cử.

%image_alt%
%image_alt%
Không khí bầu cử diễn ra sôi nổi


Toàn huyện thành lập 243 tổ bầu cử. Ngay sau khi thực hiện quyền cử tri của mình để bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện đã về các điểm bỏ phiếu để động viên cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử.

%image_alt%
Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện tham gia bỏ phiếu tại Khối 4 – Thị trấn Đô Lương
%image_alt%
Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác bầu cử tại các xã
%image_alt%
%image_alt%
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đô Lương kiểm tra bầu cử tại các xã

Với sự chuẩn bị đầy đủ, đúng luật, từ công tác tuyên truyền đến cơ sở vật chất, và công tác an ninh trật tự nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Đây thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào cuộc bầu cử sẽ bầu ra các đại biểu xứng đáng cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Hữu Hoàn