Đô Lương: Chung tay chăm lo trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái và cộng đồng, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Đô Lương đã  được hỗ trợ thường xuyên và đột xuất, giúp các em vơi đi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập.