Đô Lương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2020 – 2021. Đến thời điểm này, các địa phương ở huyện Đô Lương đều đã và đang khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học. Điều đáng nói là năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch covid 19, năm học kết thúc muộn, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhưng các địa phương vẫn nỗ lực đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập.