Đô Lương chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trong dịch bệnh

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Đô Lương đã thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Quy mô trường học phát triển ổn định; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; công tác quản lý, dạy và học không ngừng đổi mới, sáng tạo… đã ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt