Đô Lương: Chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân

Để bảo vệ trên 8.400 ha lúa xuân trong giai đoạn trổ bông, hiện nay, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện đang tích cực tuyên truyền nông dân phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, nếu không phòng, trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại đến năng suất, sản lượng.