Đô Lương chi trả 12 tỷ đồng tiền hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công

Ngày 13/7, phòng LĐTB&XH đã tổ chức đợt chi trả lần thứ 7 tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình người có công theo quyết định 22 CP của Thủ tướng chính phủ.

a1

Thân nhân gia đình người có công nhận tiền hỗ trợ làm nhà ở

Đợt này, Đô Lương chi trả số tiền  1.960.000.000 cho 57 gia đình người có công. Mỗi gia đình được nhận số tiền làm nhà mới  là 40 triệu đồng, sửa chữa là 20 triệu đồng. Sau 7 lần Đô Lương đã chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở  cho người có công với số tiền là 12 tỷ đồng cho 608 hộ.

Việc chi trả kịp thời tiền hỗ trợ làm nhà ở cho người có công đã giúp cho các gia đình ổn định cuộc sống.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt