Đô Lương chấn chỉnh việc trực công sở trong ngày nghỉ lễ

Thực hiện nghiêm việc duy trì trực công sở trong dịp nghỉ lễ Gỗ tổ Hùng vương, chiều ngày 6/4/2017, đoàn công tác huyện ủy, UBND huyện Đô Lương do đồng chí  Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra 1 số đơn vị thuộc các xã Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Đại Sơn…

doan-KT1

Nội dung kiểm tra của đoàn công tác gồm kế hoạch phân công lịch trực và số lượng các bộ phận thực hiện nhiệm vụ trực công sở trong ngày nghỉ lễ. Qua công tác kiểm tra, các đơn vị đều triển khai kế hoạch và phân công các bộ phận trực công sở trong ngày nghỉ lễ.

doan-KT2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra lịch trực của các xã trong ngày nghỉ lễ

Một số đơn vị vẫn duy trì việc tiếp công dân và thực hiện nhiệm vụ xử lý công việc khi có yêu cầu. Tuy nhiên, việc thực hiện và duy trì chế độ trực chưa thực sự nghiêm túc. Hầu hết các xã đều không có quyết định và phân công lịch trực cụ thể cho từng người, từng bộ phận. Lực lượng trực tại công sở không đảm bảo như: Tân Sơn, Thái Sơn và Thượng Sơn…

doan-KT

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện yêu các xã thực hiện nghiêm lịch trực các ngày lễ

Sau khi tiến hành kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Hiệp đã ghi nhận các đơn vị đã duy trì tốt kế hoạch trực trong ngày nghỉ lễ, nghiêm túc phê bê bình các đơn vị không thực hiện tốt chế độ trực. Nhắc nhở các đơn vị cần chấn chỉnh và phân công lịch trực đảm bảo số lượng và chất lượng. Đồng thời, lập biên bản báo cãn ban thường vụ huyển ủy để kiểm điiểm nghiêm túc.

Huy Khôi