Đô Lương các tổ tập trung thảo luận các vấn đề cử tri quan tâm

Trong buổi làm việc chiều ngày 20/12 của kỳ họp thứ 3-HĐND huyện khóa XIX, hội đồng nhân huyện đã phân chia thành 9 tổ thảo luận. Tại các tổ thảo luận, có sự tham gia của các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy và thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

thao-luan

Nội dung thảo luận tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017 theo các chỉ tiêu nhiệm vụ mà NQ HĐND huyện đề ra. Yêu cầu làm rõ các nguyên nhân các tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực, như: Công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng.

THao-luan1

Các đại biểu tham dự

Việc xây dựng các mô hình kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa nổi bật, chưa hiệu quả. Công tác chỉ đạo XD NTM chưa quyết liệt, chậm tiến độ và không đạt chỉ tiêu đề ra. Việc quản lý giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh ATTP còn buông lỏng. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất chậm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp – nhất là tệ nạn ma túy, cò đấu giá đất, bảo kê, băng nhóm kiểu xã hội, tín dụng đen.. Ngoài ra, tác phong lề lối làm việc của  1 số CBCCVC còn kém.

thao-luan3

Các đại biểu nêu ra ý kiến cử tri quan tâm tại buổi thảo luận kỳ họp HĐND huyện.

Bên cạnh đó, các tổ tập trung thảo luận đánh giá hoạt động của HĐND huyện, thường trực HĐND, 2 ban HĐND và các tổ HĐND huyện. Đồng thời, tập trung thảo luận về công tác điều hành của UBND huyện và các phong ban liên quan, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư, khiếu nạn tố cáo, và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Thảo luận và cho ý kiến cụ thể từng tờ trình, dự thảo nghị quyết do thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình thông qua tại kỳ họp.

thao-luan2

Kết thúc buổi thảo luận, các tổ tổng hợp ý kiến, kiến nghị  và gửi biên bản thảo luận về đoàn thư ký . Đồng thời mỗi tổ sẽ cử 1 đại diện phát biểu tại hội trường vào sáng ngày 21/12.

                                     Huy Khôi – Ngọc Phương