Đô Lương: Các dòng họ tổ chức đón nhận danh hiệu dòng họ văn hoá

 Nhân dịp Rằm tháng giêng năm Ất Mùi 2015, các dòng họ trên địa bàn huyện Đô Lương đã tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu dòng họ văn hoá năm 2014.

Năm 2014, huyện Đô Lương có 11 dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ văn hoá, nâng tổng số dòng họ văn hoá trong toàn huyện lên 306 dòng họ. Đây là các dòng họ trong năm qua đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

%image_alt%

Chính quyền địa phương các xã thị và các dòng họ đã tổ chức lễ trao và lễ đón rước bằng công nhận danh hiệu dòng họ văn hoá một cách long trọng, trang nghiêm, đúng nghi lễ, bằng được rước từ nhà văn hoá xã thị về báo công với tổ tiên tại nhà thờ họ. Thông qua buổi lễ nhằm giáo dục con cháu về truyền thống của dòng họ, đồng thời nêu lên những kết quả đã làm được và những việc cần phấn đấu đạt được trong thời gian tới.

%image_alt%

Cũng nhân dịp lễ đón rước, các dòng họ tổ chức lễ phát động con cháu thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, cam kết phấn đấu giữ vững danh hiệu đã đạt được và tổ chức coongtacs khuyến học học, khuyến tài cho con cháu trong dòng họ.

Hữu Hoàn