Đô Lương: Các cơ sở kinh doanh cát, sạn cam kết không cơi nới thùng xe, không chở quá khổ, quá tải.

Trước tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản sai quy định và vi phạm an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và môi trường của người dân trên địa bàn. Trước thực trạng đó các doanh nghiệp kinh doanh cát, sạn Đô Lương đã cam kết không chở cát, sạn quá khổ, quá tải, không vi phạm an toàn giao thông.

Huy Khôi – Hoàng Phi