Đô Lương: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4

Chiều ngày 2/11/2018, Ban tuyên giáo huyện ủy  và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4. Tới dự có các đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

a1

Các đại biểu tham dự

Tham gia lớp cập nhật kiến thức đối tượng 4 cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị, chủ tịch MTTQ, phó chủ tịch HĐND 33 xã thị trong toàn huyện. Trong thời gian 2,5 ngày, các giáo viên trường chính trị tỉnh sẽ phổ biến các chuyên đề bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Nhận thức mới về chủ trương phát triển kinh tế, nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên CNXH.

a2

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu các kiến thức để áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả

Những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Những vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kì CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, chuyên đề kiến thức kĩ năng và một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lí hiện nay.

a3

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Sỹ Bắc

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức để các cán bộ thuộc đối tượng 4 vận dụng thực tiễn từ đó làm tốt công tác tại cơ quan đơn vị và các xã thị.

Sỹ Bắc