Đô Lương bế giảng lớp Lý luận chính trị hành chính K15

Vừa qua, Trường chính trị Nghệ An và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đô Lương đã tổ chức bế giảng lớp Lý luận chính trị hành chính K15. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng trường chính trị Nghệ An; đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy.

1

Các đại biểu tham dự bế giảng lớp Lý luận chính trị, hành chính K15

Lớp Lý luận chính trị, hành chính K15 Đô Lương được khai giảng vào đầu tháng 3 năm 2017  có 69 học viên, đa số học viên là cán bộ quản lý trên địa bàn huyện. Trải qua 12 kỳ học viên đã được tiếp thu đầy đủ,hoàn thành tốt các phần học như : Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Những vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản, Nhà nước và Pháp luật XHCN; Khoa học hành chính ; Quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ; Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nhiệm vụ công tác Đảng, đoàn thể và địa phương…

2

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng trường chính trị Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Qua học tập đã góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác cho các học viên. Kết quả 100% học viên đã được công nhận tốt nghiệp. 19 học viên đạt loại giỏi, trong đó có 7 học viên xuất sắc, khá 44 học viên.

3

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng trường chính trị Nghệ An đã trao giấy khen cho các xuất sắc và trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Hoàng Phi

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng trường chính trị Nghệ An đã trao giấy khen cho 7 học viên có thành tích xuất sắc và bằng tốt nghiệp Lý luận chính trị – Hành chính cho 69 học viên K15.

Hoàng Phi.