Đô Lương bàn giao 50 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Để giúp cho các hộ nghèo ở Đô Lương có nhà ở ổn định cuộc sống. Năm 2009 Ngân hàng cổ phần Bắc á hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng 200 ngôi nhà đại đoàn kết của huyện Đô Lương.

Ảnh: Thanh Hải


Trong 9 tháng đầu năm 2009 UBMTTQ huyện  Đô Lương đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và mặt trận các xã, thị tổ chức xây dựng và bàn giao 50 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở các xã, đợt 2 từ tháng 10 và 11 năm 2009 các xã thị tập trung xây dựng 80 ngôi nhà kịp bàn giao cho các hộ nghèo. Phấn đấu đến ngày 18/11/2009 huyện Đô Lương sẽ bàn giao xong 130 ngôi nhà đại đoàn kết.

Các xã có số lượng xây dựng nhà đại đoàn kết như: Xã Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Đại Sơn, Hiến Sơn mỗi xã 8 nhà. Phấn đấu đến hết quỹ 1 năm 2010 huyện Đô Lương hoàn thành xây dựng và bàn giao 200 nhà đại đoàn kết.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt